Praca nauczycieli to nie tylko i wyłącznie czas, który spędzają z uczniami w czasie lekcji. Wielu z nich ma sporo administracyjnych obowiązków. Powinno się do nich przygotowywanie autorskich skryptów nauczania, zaświadczeń i opinii na temat uczniów.

Wielu nauczycieli musi również rozliczać godziny ponadwymiarowe, które im przysługują. Zgodnie z kartą nauczyciela, godziny ponadwymiarowe to czas powyżej tygodniowego wymiaru, który nauczyciel spędza na pracy wychowawczej, opiekuńczej bądź podczas prowadzenia lekcji z uczniami. Ich rozliczanie w systemie nauki może być dość skomplikowane, zwłaszcza jeśli jeden nauczyciel pracuje w kilku szkołach. Kursy dla nauczycieli online na prawdę bardzo często obejmują także tę problematykę. Dzięki temu nauczyciele, w szczególności zajmujący się tematyką administracyjną mogą te godziny prawidłowo rozliczyć. W kursach mogą partycypować też dyrektorzy i osoby, które zajmują się zarządzaniem i płacami, przykładowo. księgowe rozliczające nauczycieli. Placówki, które organizują takie szkolenia, szkolą też z tego, jak przygotować Statut szkoły. To bardzo ważny dokument i każda szkoła musi go posiadać. W statucie zapisane są prawa i obowiązki uczniów a także nauczycieli. Uchwałę w sprawie statutu zatwierdza rada pedagogiczna albo rada szkoły, o ile takowa została powołana. Każda zmiana w statucie też wymaga takiego zatwierdzenia. Najczęściej statut pozostaje niezmieniony przez lata. W pewnych przypadkach jakaś część szkoły jest likwidowana albo 2 placówki łączą się w jedną i to wymaga przekształceń w statucie. Ani rodzice ani samorząd uczniowski nie musi opiniować przekształceń ani projektu statutu szkoły. Jeśli nauczyciel zdecyduje się wziąć udział w kursie, który dotyczy projektu statutu, dobrze by miał z sobą statut szkoły, w której pracuje albo projekt takiego dokumentu. Dzięki temu na szkoleniu będzie mógł pracować na konkretach i sprawdzać zgodność statutu z przepisami prawa. Szkolenia nauczycieli najczęściej przygotowywane są oprócz godzinami pracy. Zwykle trwają kilka godzin i odbywają się popołudniami lub w weekendy.

Zobacz także: szkolenia dla pedagogów.