U notariusza można załatwić sporo spraw związanych z mieszkaniami i domami, w tym sprzedaż nieruchomości, jej zakup, wykonanie darowizny, ustanowienie współwłasności, a następnie inne sprawy związane z nieruchomością. Kancelaria notarialna Łódź jest miejscem, w którym wiele z takowych spraw można załatwić wręcz w jedną godzinę, niemniej jednak stosownie wcześnie należy się umówić z notariuszem, byśmy byli przyjęci w konkretnym terminie. Sprawy związane z mieszkaniami, domami czy działkami nie mogą być załatwione na drodze zwykłej umowy cywilnoprawnej, gdyż taka umowa nie będzie honorowana w żadnym z urzędów.

Żeby w ogóle można uznać ją za bardzo ważną, musi być sporządzona przez notariusza podczas specjalnego posiedzenia. Notariusz Łódź Bałuty pomoże nam załatwić sprawy związane z nieruchomościami. Nie można natomiast przyjąć, że notariusz para się tylko i jedynie nieruchomościami, gdyż jego kompetencje pozwalają też na przygotowywanie innych umów, np testamentów potwierdzonych notarialnie, czyli jedynych testamentów, które są istotne dla sądów. Trzeba się umówić oczywiście odpowiednio wcześnie na wizytę, lecz czas oczekiwania nie jest wcale długi i wynosi zwykle kilka dni. Na wizytę u notariusza muszą się stawić obie strony transakcji wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dokumentami stwierdzającym własność nieruchomości, czyli z aktami notarialnymi a także numerami ksiąg wieczystych, jeśli zostały one ustanowione dla nieruchomości. Zapłata za nieruchomość powinna się odbyć w kancelarii notarialnej, aczkolwiek na prawdę bardzo często dzieje się tak, że obie strony dokonują rozliczenia w innych okolicznościach. Jest to oczywiście dozwolone, aczkolwiek bezpieczniejszym rozstrzygnięciem byłoby przekazanie pieniędzy u notariusza, bo wówczas może on poświadczyć jako świadek, że zapłacona kwota była gruntownie dokładnie taka sama, jak ta zawarta w umowie notarialnej. Po wizycie u notariusza żadna ze stron transakcji nie musi już dokonywać innych formalnych. Po zakupie kupujący ma obowiązek odprowadzenia do Urzędu Skarbowego tak zwanego wzbogacenia, niemniej jednak jest ono doliczane do taksy notarialnej i notariusz Łódź Widzew reguluje tę płatność w urzędzie skarbowym.

Sprawdź również informacje na stronie: notariusz łódź widzew.