Struktura geologiczna Polski jest bardzo zróżnicowana. Mamy zarówno bardzo dużo wyjątkowo stabilnych gruntów nadających się pod budowę dosłownie największych i najcięższych obiektów, jak i gruntów niewiele stabilnych i co ważne, znajdujących się w dużych miastach i w miejscach atrakcyjnych pod kątem budowy nowych nieruchomości. Inwestorzy, którzy planują budowę domów mieszkalnych albo innych obiektów muszą na prawdę bardzo często spełnić sporo restrykcyjnych wymagań, a także przedtem stworzyć badania stwierdzające, czy grunt nadaje się do tego, aby postawić na nim obiekt o konkretnych parametrach i w danej technologii.

W sytuacji niewiadomego stanu gruntu wykonuje się odwierty geotechniczne Łódź. Na terenie Łodzi i okolic takie odwierty są bardzo często wykonywane, gdyż wymaganie zaprojektowania takich odwiertów jest stawiane prawem. Inwestor musi poinformować wydział budownictwa, czy grunt nadaje się pod budowę czy ma wystarczającą stabilność, a struktura ziemi wytrzyma napór tak ciężkiej konstrukcji. Jeżeli te oczekiwania zostaną spełnione, inwestor otrzyma pozwolenie na budowę. O ile grunt pozostawia wiele do życzenia, będzie trzeba go wzmocnić wybranymi technikami albo zaistnieje konieczność odstąpienia od pomysłu tworzenia w konkretnym miejscu i wybrania innej lokalizacji. W tym momencie buduje się jednakże nawet w najtrudniejszych miejscach, a badanie gruntu daje możliwość stwierdzić, jakie techniki powinno się zastosować. Badania geologiczne zwiększają całkowity koszt budowy, a jeszcze większy staje się w momencie, kiedy powinno się przygotować grunt. Jest jednak znakomita strona tej sytuacji, gdyż zwykle takie grunty wymagające przygotowania pod budowę są zwyczajnie tańsze, a zatem mimo wyższych wydatków można zakupić ziemię po niższej cenie, a ostatecznie inwestycja może się okazać dosłownie opłacalna. W szczególności w przypadku, gdy budowane są obiekty komercyjne, mające w przyszłości zarabiać, na przykład galerie czy apartamentowce. Wówczas badania gruntu są prawie że konieczne, bo inwestycja jest zbyt kosztowna, aby mogła się skończyć niepowodzeniem.

Zobacz również: odwierty geotechniczne łódź