Każda firma działająca w branży żywności musi współpracować z biologiem terenowym. Branża żywnościowa jest obwarowana licznymi nakazami i zakazami, gdyż wpływa wprost na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Z tego również względu taka firma musi spełniać dokładnie określone wymagania w stosunku do jakości.

Biolog terenowy audyt musi wytworzyć jeszcze przed startem firmy, aby dać odpowiedź, czy działa ona w bezpiecznym środowisku. Przeprowadzona musi być dokładna inspekcja zakładu pracy, która da odpowiedź na pytanie, czy wszystko działa właściwie. Najbardziej istotnym celem biologa terenowego jest zapewnienie ochrony przed szkodnikami. Najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy takie szkodniki w otoczeniu firmy występują, a jeśli tak, to należy się ich z dobrym skutkiem pozbyć, a uprzednio oczywiście opracować intencja, jak to można zrobić. Sprawozdanie ddd wykonywany na starcie ma dać odpowiedź na pytanie, jaka jest aktualna sytuacja firmy, a jeśli nie będzie ona zbyt bardzo dobra, to trzeba wdrożyć bardzo dobry system postępowania, który będzie w stanie tę sytuację poprawić. Ocena musi być przede wszystkim bardzo precyzyjna, gdyż tego właśnie wymaga wykonanie konkretnego raportu, który gwarantuje, że wszystko będzie szczegółowe, a firma będzie wiedziała, jakie kroki ma powziąć, aby osiągnąć efekt świetny do wymagań sanitarnych. Te w kontekście żywności są bardzo, ale to bardzo rygorystyczne i firma, która zajmuje się jej przetwarzaniem albo przygotowaniem posiłków powinna wszystkie te oczekiwania spełniać, jeśli woli uzyskać świetny efekt i głównie zdobyć pozwolenie na prowadzenie działalności. Jeżeli coś będzie nie tak, takiego pozwolenia nie otrzyma i będzie musiała dokonać niezbędnych przekształceń, które umożliwią jej zyskanie wszelkich aprobat pozwalających na wykonywanie pracy. Systemy ochrony przed szkodnikami muszą być dostosowane do lokalizacji oraz do charakteru konkretnej firmy. Chodzi o ochronę pracowników, a także wszystkich późniejszych konsumentów, którzy będą tę żywność kupować. Powinni posiadać oni zapewniony wysoki norma produktów.

Więcej informacji: systemy ochrony przed szkodnikami