Zdecydowanie coraz więcej osób decyduje się związać własną karierę zawodową z branżą budowlaną, która daje de facto sporo możliwości. Przede wszystkim można osiągać rzeczywiście dobre zarobki, dodatkowo mamy duże sposobów rozwoju czy również uzyskania awansu. Nie powinno więc być zaskoczeniem, że tak dużym zainteresowaniem cieszą się uprawnienia budowlane, a zatem certyfikat, który otrzymujemy po pozytywnym zdaniu egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Certyfikat wydawany jest w postaci decyzji administracyjnej stosownej komisji kwalifikacyjnej, przed którą kandydaci zdają część ustną egzaminu. Warto więc poznać trochę więcej informacji na temat egzaminu, który umożliwia nam pozyskanie dodatkowych umiejętności w branży budowlanej.
Egzamin – co powinno się na jego temat mieć świadomość tego?
Na początku należy wyjaśnić, że za takiego egzaminu mogą podejść jedynie osoby, które spełniają kryteria, które możemy odnaleźć w przepisach prawa budowlanego. Wymogi dotyczą tytułu naukowego kierunkowego, które jest powiązane z branżą budowlaną, jak również dobrego okresu odbycia praktyki w branży budowlanej, co może dotyczyć zarówno stażu w biurze projektowym, jak też na placu budowy. Jeżeli kandydat spełnia opisane wcześniej warunki, to wówczas może zapisać się na sesję egzaminacyjną. Powinno się tutaj wspomnieć o tym, że egzamin na uprawnienia budowlane jest dość skomplikowany, dlatego należy się do niego przygotować. Ogromną pomocą oraz ułatwieniem będzie skorzystanie z oferty firmy szkoleniowej, która udostępnia aktualną podstawę pytań, które pojawiają się na kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Dzięki zapoznaniu się z takimi pytaniami, będziemy świetnie przygotowani zarówno na część pisemna egzaminu, jak także ustną czyli zdawaną przed komisją kwalifikacyjną. Nie zapominajmy także o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa typy, są to uprawnienia do projektowania bądź do prowadzenia robót budowlanych. A przy tym, wyróżnia się również szereg specjalności, a mianowicie specjalność konstrukcyjno-budowlana, architektoniczną, inżynieryjną, instalacyjną. Co za tym idzie, musimy wybrać jedną ze specjalności, tak ażeby uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnych prac technicznych.

Sprawdź tutaj: uprawnienia budowlane.